Con lăn chuột bị lỏng và phát ra âm thanh khi di chuyển chuột nhanh.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Bánh xe có thể lệch một chút để đảm bảo độ linh hoạt khi cuộn, nhưng nó không nên ảnh hưởng đến chức năng và hiệu suất của chuột. Ngoài ra, bánh xe chuột cũng bị mòn theo thời gian.

 

Nếu chuột của bạn vẫn còn trong thời gian bảo hành và bạn cho rằng âm thanh/ độ lỏng lẻo ở mức bất hợp lý, hoặc thậm chí ảnh hưởng đến hiệu suất chuột, vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE/ Hỗ trợ/ Liên hệ/ RMA) để được hỗ trợ thêm.