Nút chuột bị kẹt như thể nó đang được nhấn liên tục trong suốt thời gian.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Có thể có vấn đề với công tắc. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.