Tôi đã liên kết con lăn chuột với hành động NHẢY trong game, và nó nhảy một cách ngẫu nhiên ngay cả khi tôi không chạm vào con lăn, hoặc khi đặt chuột xuống sau khi di chuyển trên bàn di chuột.

Troubleshooting  /   2023-08-10