Chuột không hoạt động khi khởi động máy tính, tôi đã thử trên các cổng USB khác nhau.

Troubleshooting  /   2023-08-10

Vui lòng thử thiết bị trên PC khác. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, có thể có sự cố với PCB hoặc cáp. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.