Con lăn chuột không hoạt động trong Windows, nhưng vẫn nhấp chuột được bình thường và không bị lỏng. Vấn đề này là do Windows, phần cứng hay con lăn chuột?

Troubleshooting  /   2023-08-10