Tại sao màn hình của tôi không hoạt động sau khi tạo độ phân giải tùy chỉnh để ép xung hz?

Troubleshooting  /   2022-09-23