Tại sao màn hình của tôi không hoạt động sau khi tạo độ phân giải tùy chỉnh để ép xung hz?

Troubleshooting  /   2022-09-23

Bất kỳ tùy chỉnh cài đặt độ phân giải/Hz nào cũng có thể gây ảnh hưởng đến màn hình của bạn do nằm ngoài các tính năng được thiết kế, điều này có thể khiến màn hình của bạn không được bảo hành.