Tại sao màn hình của tôi nhấp nháy hoặc không hiển thị tín hiệu ngay cả khi tôi cắm cáp đúng cách, tôi cần phải làm gì trong trường hợp này?

Sự cố này sẽ không xảy ra trong điều kiện bình thường. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét sự cố màn hình của bạn và tiễn hành hỗ trợ.