Tại sao tôi không thể bật màn hình?

"Nếu đèn LED đang bật hoặc có tiếng bíp:
1) Kiểm tra màn hình với các PC khác bằng cáp HDMI 2.0 hoặc DP 1.2a.
2) Kiểm tra màn hình có hiển thị logo ZOWIE khi bật nguồn hay không.
3) Kiểm tra xem màn hình có hiển thị thông báo màu xanh lam hoặc đen """"no cable"""" và kiểm tra xem dây cáp đã được cắm chắc chắn hay chưa.
4) Nếu màn hình không có thông báo tín hiệu, hãy thay đổi cáp hoặc PC và thử lại.
5) Vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE: contact / RMA) để được hỗ trợ thêm nếu bạn đã thử tất cả các bước trên.
Nếu đèn LED nguồn KHÔNG sáng hoặc KHÔNG có bất kỳ âm thanh bíp nào:
1) Hãy kiểm tra xem dây nguồn đã được cắm vào hay chưa.
2) Thay đổi dây nguồn và thử lại.
3) Kiểm tra xem có tiếng bíp khi nhấn phím menu không.
4) Kiểm tra xem màn hình có hiển thị logo ZOWIE khi bật nguồn hay không.
5) Vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE: contact / RMA) để được hỗ trợ thêm sau khi thử tất cả các bước trên.