Tại sao tôi không thể đặt tần số thành 240Hz trên màn hình của mình?

Vui lòng kiểm tra những nội dung sau:
1) Màn hình sử dụng cáp HDMI 2.0 hoặc DP 1.2a.
2) Nếu sử dụng cáp HDMI 2.0, hãy chắc chắn rằng cáp kết nối với đúng cổng HDMI 2.0.
3) Nếu sử dụng cáp DP 1.2a, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng cáp đi kèm của màn hình.
4) Cập nhật lên phiên bản mới nhất của trình điều khiển card đồ họa.
5) Hãy chắc chắn rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ 240Hz.
6) Vui lòng liên hệ với chúng tôi (trang web ZOWIE: contact / RMA) để được hỗ trợ thêm nếu bạn đã thử tất cả các bước thực hiện như trên.