Tại sao khi bật hoặc tắt FreeSync Premium thì một số game khi chơi lại bị thoát ra?

Đây là hiện tượng bình thường, giống như những thay đổi đồ họa cơ bản trong game. Khi kích hoạt hoặc tắt FreeSync Premium, một số tựa game sẽ bị ảnh hưởng vì việc cài đặt đồ họa cần được khởi động lại để thay đổi chế độ phù hợp.