Khi tôi di chuyển chuột vượt quá một tốc độ nhất định, di chuyển chuột không còn chính xác và con trỏ không di chuyển. Tôi có thể làm gì?

Các thiết lập cá nhân như độ nhạy Windows, độ nhạy trong game, DPI & tấm lót chuột có thể gây ra vấn đề này. Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố.
1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.
2. Hãy thử chuột trên một bề mặt khác để rê.
3. Kiểm tra chuột trên một LOD khác.
Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý thành công và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.