Chuột của tôi bị đơ ngẫu nhiên và thông số DPI thi thoảng có dao động. Tôi cần làm gì để khắc phục tình trạng này?

Vui lòng kiểm tra thiết bị trên PC và hoặc cổng USB khác và làm theo các bước khắc phục sự cố sau.
1. Cài đặt lại trình điều khiển chuột 2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng bàn chải. 3. Kiểm tra chuột trên cài đặt Hz khác.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).