Sự di chuyển chuột ngẫu nhiên dừng lại hoàn toàn, và đôi khi chuột ngắt kết nối với đèn LED. Tôi cần phải cắm lại chuột.

Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố. 1. Cài đặt lại trình điều khiển chuột.
2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.
3. Kiểm tra chuột trên một LOD khác.
Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý thành công và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.