Không có thiết bị báo LED khi DPI được cài đặt thành 1600.

Đèn LED xanh có thể bị lỗi. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).