Tại sao chuột của tôi không hoạt động tốt trên mặt bàn?

Chuột ZOWIE cần có tấm lót chuột để đạt hiệu năng sử dụng cao nhất.