Công tắc LED con lăn chuột chuyển đổi màu sắc ngẫu nhiên mà không cần nhấn hoặc giữ công tắc DPI ở đáy con chuột. Và con lăn chuột được thay đổi màu sắc từ màu tím bình thường (800 dpi) sang màu đỏ.

Chức năng DPI/bộ chỉ báo thi thoảng không hành động. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.