Khi tôi nhấc chuột khỏi tấm lót chuột, sau đó đặt nó xuống, cảm biến không hoạt động hoặc con chuột chỉ hoạt động trong thời gian từ một đến hai giây.

Hãy thử thiết lập LOD cao hơn trước tiên. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác hoặc một cổng USB khác. Nếu vấn đề vẫn xảy ra và sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.