Chuột đã được sử dụng liên tục. Đập nhẹ chuột trên tấm lót chuột dường như để có thể khiến cho chuột trở lại hoạt động bình thường, và vấn đề này không thể xử lý được với thiết lập DPI cao hơn.

Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố.
1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.
2. Kiểm tra chuột trên một LOD khác.
Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý thành công và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.