Khi tôi thực hiện swipe nhanh trong CS:Go, tôi thay đổi các góc khá nhanh, chuột tự ngắt kết nối khỏi Windows, bàn phím của tôi cũng bị mất kết nối, và sau đó tất cả được kết nối lại.

Khi tôi thực hiện swipe nhanh trong CS:Go, tôi thay đổi các góc khá nhanh, chuột tự ngắt kết nối khỏi Windows, bàn phím của tôi cũng bị mất kết nối, và sau đó tất cả được kết nối lại.