Các nút cạnh bên không hoạt động bình thường và cần phải ấn mạnh khi sử dụng.

Điều này là bất thường, nếu chuột vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).