Tôi có vẻ như gặp sự cố với cáp chuột và chuột không hoạt động nữa.

Vui lòng kiểm tra thiết bị trên PC khác và/hoặc cổng USB khác. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA), chúng tôi muốn biết thêm chi tiết về sự cố bạn đã đề cập, sau đó cung cấp cho bạn các hỗ trợ tương ứng.
PS: Nếu bạn tự thay đổi cáp, thì điều này sẽ vi phạm điều kiện bảo hành.