Sau khi cắm chuột vào PC, chuột sẽ tự ngắt kết nối khỏi hệ thống sau một thời gian.

1. Vui lòng thử một cổng USB và/hoặc PC khác, đồng thời gỡ bỏ và sau đó cài đặt lại trình điều khiển chuột USB bằng trình quản lý thiết bị windows.
2. Vui lòng cập nhật trình điều khiển bo mạch chủ

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).