Con trỏ chuột bắt đầu di chuyển xung quanh một cách nhanh chóng trên màn hình.

Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố.
1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.
2. Kiểm tra chuột trên một LOD khác (Cài đặt chi tiết, vui lòng tham khảo phần CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ))
Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý thành công và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.