Bánh lăn cuộn thường xuyên bị kẹt khi click vào nút bánh lăn

Đây là tình trạng bất thường, bạn có thể sử dụng máy thổi khí để làm sạch bánh lăn và khe hở xung quanh bánh lăn trong trường hợp có bụi bẩn hoặc hạt sạn; Nếu chuột vẫn còn trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA).