Chuột mới không nằm cân bằng trên một bề mặt phẳng và không ổn định khi nhấp.

Vui lòng kiểm tra feet chuột. Nếu có bất thường, hãy sử dụng bộ dự phòng để thay thế bàn di chuột hiện tại. Nếu xảy ra tình trạng bất thường, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.
Làm thế nào để thay đổi feet chuột? https://www.facebook.com/watch/?v=10154189865108963