Phải làm gì nếu miếng dán chuột bị hư hỏng?

Trong bao bì bán lẻ ban đầu, sẽ có một bộ phụ tùng thay thế. Hoặc có thể mua miếng dán chuột từ BenQ hoặc đơn vị bán lẻ.