Con trỏ chuột nằm yên ở một bên màn hình và không thể di chuyển trở lại khu vực màn hình mà không ngắt kết nối và kết nối lại giắc cắm USB.

Vui lòng kiểm tra thiết bị trên PC và/hoặc cổng USB khác. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.