Cuộn chuột không linh hoạt và tạo ra âm thanh khi di chuyển chuột ở tốc độ nhanh.

Bánh lăn chuột có thể dịch chuyển một chút để giữ độ linh hoạt khi lăn chuột, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến chức năng và hiệu suất. Bánh lăn chuột cũng sẽ bị mòn theo thời gian.
Nếu chuột của bạn vẫn còn trong thời hạn bảo hành và bạn cảm thấy âm thanh phát ra bất thường hoặc thậm chí ảnh hưởng đến việc sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.