Nút chuột phải luôn bị kẹt khi nhấn xuống.

Có thể có vấn đề với công tắc của Nút bấm chuột 2. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.