Trong CSGO, con lăn chuột nhảy ngẫu nhiên trong khi không sử dụng, cũng như khi đưa chuột xuống sau khi di chuyển qua tấm lót chuột.

Vui lòng kiểm tra thiết bị trên PC và/hoặc cổng USB khác. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn và sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Website ZOWIE/Hỗ trợ/Liên hệ/RMA) để được hỗ trợ thêm.