Tại sao chuột không hoạt động khi khởi động máy tính? Đã thử trên các cổng USB khác.

Hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, có thể có một vấn đề với PCB hoặc cáp. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.