Nút chuột giữa (con lăn) không hoạt động trong Hệ điều hành Windows, nhưng nó nhấp chuột bình thường mà không có âm thanh. Vấn đề này có nguyên nhân từ Hệ điều hành Windows, phần cứng hay nút chuột?

Hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác hoặc một cổng USB khác. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, có thể công tắc của Nút chuột có vấn đề 3. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.