Những kiểu máy nào tương thích với PS5 và Xbox Series X cho 1080p@120hz?

Specification  /   2022-11-18

Vui lòng tham khảo danh sách kiểu máy tương thích.

 

Sau khi Sony phát hành bản cập nhật phần mềm hệ thống PS5 vào tháng 4/2021, XL2746S, XL2740, XL2731, XL2546 & XL2540 hiện cũng tương thích với 120Hz với PS5 ở độ phân giải 1080p. Nếu bạn tìm thấy màn hình của mình trong danh sách và nó không tương thích với 120Hz, vui lòng cập nhật PS5 của bạn lên phiên bản mới nhất.

 

Để biết các bước thực hiện thiết lập ghi đè bổ sung trong Xbox Series X, vui lòng tham khảo bên dưới:

1) Chuyển đến "TV & display options" trong "General".

2) Chuyển đến "Video fidelity and overscan" trong "Advanced".

3) Thay đổi ghi đè trong "Display" từ "Auto-detect" (Được khuyến nghị) thành "HDMI" và nhấp vào "Use manual settings".

4) Quay lại trang cuối cùng và thay đổi độ phân giải trở lại 1080p trong “Display”. Nhấp vào "Yes" để giữ độ phân giải này.

5) Nhấp vào tốc độ làm mới và thay đổi thành 120Hz, nhấp vào "Yes" để giữ tốc độ làm mới.

https://www.youtube.com/embed/r4MEPRqcawU