Card đồ họa nào là yêu cầu tối thiểu để cài đặt 240Hz/360Hz?

Specification  /   2022-11-16

Đối với các mẫu 240Hz, chúng tôi khuyên bạn nên chọn card đồ họa ít nhất:

NVIDIA GeForce GTX 980 trở lên

AMD Radeon RX 480 trở lên

 

Đối với các mẫu 360Hz, chúng tôi khuyên bạn nên chọn card đồ họa ít nhất:

Card đồ họa dòng NVIDIA GeForce RTX 30 trở lên

Dòng AMD Radeon RX 6000 trở lên