Độ trễ đầu vào của màn hình này là bao nhiêu? Thời gian đáp ứng của màn hình này là bao lâu?

Specification  /   2022-12-21

Không có phép đo độ trễ đầu vào tiêu chuẩn trong ngành, vì vậy chúng tôi không liệt kê số độ trễ đầu vào để tránh nhầm lẫn. Mẫu màn hình này sử dụng tấm nền TN với độ phản hồi nhanh, chúng tôi không chỉ tinh chỉnh nó để tối đa hóa khả năng của tấm nền mà còn xem xét trải nghiệm mượt mà tổng thể. Chúng tôi không hy sinh trải nghiệm tổng thể để làm nổi bật bất kỳ con số cụ thể nào.