XL2430 có Display Port phiên bản mấy? Có thể hiển thị 144Hz ở độ phân giải Full HD không?

Phiên bản của đầu nối DisplayPort XL2430 và cáp DisplayPort được cung cấp là phiên bản 1.2. XL2430 hỗ trợ 144Hz bằng cách sử dụng cáp DVI D-dual link và cáp DisplayPort (phiên bản 1.2) với độ phân giải 1920 x 1080.