Màn hình của tôi hỗ trợ 120Hz và cũng có HDMI 2.0. Vậy màn hình của tôi có thể hỗ trợ PS5 và XBOX series X với chất lượng 1080p@120hz không?

Specification  /   2022-09-23

Không phải tất cả các dòng sản phẩm với HDMI2.0 có tốc độ làm mới cao đều tương thích, điều quan trọng là màn hình có hệ thống nhúng video timing hay không. Nếu không có thì màn hình sẽ không hỗ trợ, ngay cả khi có HDMI2.0/ 2.1 hoặc có thông số tốc độ làm mới cao hơn.

 

Hiện tại, chỉ có XL2546S, XL2546K, XL2540K, XL2411K và XL2436K có hệ thống nhúng video timing 1080p @ 120Hz được nhúng. Vì video timing 120Hz cho bảng điều khiển trước đây chưa được công nhận, các dòng sản phẩm cũ khác với các mẫu đó (ví dụ XL2746S , XL2740, XL2546, XL2540 và XL2536) sẽ không hỗ trợ, ngay cả khi các sản phẩm này có thể hỗ trợ 120Hz cho “PC timing” hoặc có thông số HDMI2.0. Các dòng sản phẩm này không có timing 120Hz cho nền tảng bảng điều khiển mới.

 

Có một số cuộc thảo luận trên các diễn đàn về hướng dẫn khách hàng cách thiết lập 120HZ trên PS5/ XBOX X (tùy chọn cài đặt video trên PS5 / XBOX X). Nhưng nếu màn hình không có hệ thống nhúng timing video đó thì chức năng này cũng sẽ không hoạt động