Những mẫu màn nào tương thích với PS5 và XBOX series X cho Variable Refresh Rate (VRR)?

Specification  /   2022-11-18

Bạn vui lòng tham khảo các mẫu tương thích Variable Refresh Rate (VRR) theo bảng dưới đây nhé!

Các mẫu màn Zowie tương thích Freesync Premium

*PS5 hiện chỉ hỗ trợ các chức năng VRR thông qua cổng HDMI 2.1.

Vì chúng tôi không có mẫu máy có cổng HDMI 2.1 nên hiện tại không có mẫu máy nào hỗ trợ VRR trên PS5.

Để bật chức năng VRR trong Xbox Series X, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

1) Đảm bảo bật chức năng Adaptiv-Sync / Freesync Premium thông qua menu màn hình.

2) Khởi động lại bảng điều khiển của bạn.

3) Chuyển đến "TV & display options" trong "General".

4) Chuyển đến "Video modes" trong "Advanced".

5) Kiểm tra tùy chọn “Allow variable refresh rate".

 

*Vì cài đặt “Overrides” không tương thích với “Allow variable refresh rate”, vui lòng đảm bảo tùy chọn “Overrides” trong “Display” trong “Video fidelity & overscan” được chọn trên “Auto-detect (Được khuyến nghị)”.

*Khi bật Adaptive-Sync / Freesync Premium, vui lòng tắt DyAc/DyAc+ (nếu màn hình của bạn có tính năng đó) thông qua menu màn hình, vì DyAc/DyAc+ không tương thích với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi.