Những dòng sản phẩm nào tương thích với PS5 và XBOX series X và hỗ trợ 1080p@120hz?

Specification  /   2022-09-23

Vui lòng tham khảo danh sách các sản phẩm tương thích dưới đây.

Sau khi Sony phát hành bản cập nhật phần mềm hệ thống PS5 vào tháng 4 /2021; XL2746S, XL2740, XL2731, XL2546 & XL2540 hiện cũng có thể tương thích 120Hz với PS5 dưới 1080p. Nếu bạn thấy màn hình của mình trong danh sách nhưng lại không tương thích với 120Hz, vui lòng cập nhật PS5 của bạn lên phiên bản mới nhất.

ESD_Console 120Hz support_update

Vui lòng tham khảo các bước dưới đây để biết thêm về các cài đặt quét trong Xbox Series X

1) Đi tới "TV & display options" trong "General".

2) Đi tới "Video fidelity and overscan" trong "Advanced".

3) Thay đổi “Overrides” trong "Display" từ "Auto-detect" sang "HDMI" và nhấp vào "Use manual settings".

4) Quay lại trang cuối cùng và thay đổi độ phân giải trở lại 1080p trong “Display”. Nhấp vào “Yes” để giữ nguyên độ phân giải này.

5) Nhấp vào tốc độ làm mới và thay đổi thành 120Hz, nhấp vào "Yes" để giữ tốc độ làm mới này.