Tốc độ phản hồi trên thực thế của dòng sản phẩm nào nhanh hơn? XL2546K hay XL2546S? Một số trang web viết rằng thời gian phản hồi của XL2546S là 0,5ms và của XL2546K là 0,5ms - 1ms, như vậy có nghĩa là XL2546S phản hồi nhanh hơn đúng không?

Specification  /   2022-09-23

Trên trang web của ZOWIE, chúng tôi không hiển thị thời gian phản hồi của XL2546S và XL2546K cũng như tất cả các sản phẩm thuộc dòng XL & RL. Lý do là: không có tiêu chuẩn đo lường chung cho thời gian phản hồi trong ngành, có nghĩa là: mỗi thương hiệu có một tiêu chuẩn về thời gian phản hồi riêng, và thời gian phản hồi (bất kỳ con số nào mà chúng tôi đưa ra) sẽ không có giá trị tham khảo khi khách hàng đưa ra quyết định.

Cũng cần lưu ý rằng các tấm nền khác nhau dùng cho cùng một sản phẩm có sự chênh lệch về thời gian phản hồi, vì vậy loại tấm nền sử dụng cũng sẽ tác động vào thời gian phản hồi chung.

Đây là lý do tại sao chúng tôi loại bỏ các thông số thời gian phản hồi cho tất cả các dòng XL & RL nhằm tránh gây hiểu lầm. Ngoài ra, chúng tôi tận dụng tối đa chất lượng của tấm nền để có được thời gian phản hồi nhanh, cùng với đó cũng điều chỉnh tấm nền để đảm bảo chất lượng tổng thể khi trải nghiệm các trò chơi, thay vì chỉ tập trung việc giảm thiểu tối đa thời gian phản hồi.

Hai sản phẩm XL2546S và XL2546K sử dụng cùng một loại tấm nền nên hiệu suất thời gian phản hồi là như nhau.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với ZOWIE qua Facebook (#ZOWIEbyBenQ) để được hỗ trợ thêm.