XL2411K có hỗ trợ giao diện điều khiển qua HDMI không?

Có, XL2411K hỗ trợ giao diện điều khiển qua cổng HDMI. Nếu bảng điều khiển của bạn hỗ trợ tốc độ làm mới cao, hãy đảm bảo cáp HDMI của bạn là HDMI 2.0 và được kết nối với cổng HDMI 2.0 trên XL2411K.