XL2411P có hỗ trợ giao diện điều khiển qua HDMI không?

Có, XL2411P hỗ trợ giao diện điều khiển qua cổng HDMI. Nếu bảng điều khiển của bạn hỗ trợ tốc độ làm mới cao, hãy đảm bảo cáp HDMI của bạn là HDMI 2.0 và được kết nối với cổng HDMI2.0 trên XL2411P.