Màn hình này có loa không?

Không, màn hình này không có loa tích hợp.