Màn hình này có hỗ trợ 220v hay 110v không?

Tất cả màn hình ZOWIE đều hỗ trợ 100v~240v.