Tôi nên sử dụng giá VESA nào cho màn hình này?

Màn hình này có giá treo tiêu chuẩn VESA với mẫu 100mm, cho phép lắp giá treo tường hoặc giá đỡ tay. Bạn cần sử dụng vít M4x10mm và phụ kiện bộ giá treo tường khi tiến hành lắp đặt. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp giá treo tường/bộ kit dụng cụ hoặc liên hệ với ZOWIE RMA để được hỗ trợ thêm nếu có.