Màn hình của tôi có hỗ trợ không? Nếu có thì tôi có thể bật ứng dụng này ở đâu?

"Đây là chức năng chỉ hoạt động trên một số mẫu nhất định. Nếu màn hình của bạn không nằm trong danh sách tương thích, chúng tôi rất lấy làm tiếc bạn không thể sử dụng chức năng chia sẻ này vì đây là ứng dụng yêu cầu hỗ trợ phần cứng chỉ nằm trong các màn hình chỉ định. Tính năng này không hoạt động trên các màn hình nằm ngoài danh sách.

XL Setting to Share có thể được tải về trực tiếp tại https://zowie.benq.com/vi/xl-setting-to-share.html"