Tôi không tìm thấy thông số kỹ thuật chính thức về thời gian phản hồi. Vậy tôi có thể nghiên cứu thông số liên quan đến tốc độ phản hồi nào khác khi muốn so sánh màn hình BenQ và những thương hiệu khác?

Hiện nay không có một thước đo hay tiêu chuẩn cụ thể nào về tốc độ phản hồi (response time) có thể áp dụng với tất cả mẫu màn hình từ các thương hiệu khác nhau. Vì thế, chúng tôi khuyến khích người dùng tìm hiểu review sản phẩm mà các bạn quan tâm trên các trang web công nghệ đáng tin cậy. Hoặc lí tưởng hơn nữa, các bạn nên trải nghiệm thử sản phẩm trước khi đặt mua.