Hệ thống âm thanh vòm (Surround Sound) của VITAL là gì?

VITAL có hệ thống âm thanh vòm là 2.0 surround sound.