Tôi có thể đặt hàng phụ tùng cho chuột Zowie không?

Chỉ có thể mua được miếng dán chuột. Người dùng nếu tháo rời các bộ phận của chuột sẽ LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HÀNH.