Do thông số thời gian phản hồi chính thức không còn được công bố nữa, tôi nên kiểm tra thông số kỹ thuật liên quan đến phản hồi nào nếu tôi muốn so sánh màn hình của ZOWIE với các mẫu của các thương hiệu khác?

Luôn có sự đánh đổi khi xử lý quá mức tấm nền với mục đích làm cho nó nhanh hơn, nhưng lại dẫn đến chất lượng hiển thị kém. Màn hình dòng XL tận dụng triệt để sự phản ứng nhanh của tấm nền, nhưng cũng cân nhắc tối ưu hóa cài đặt cho trải nghiệm tổng thể. Cách lý tưởng nhất là bạn nên tham khảo các chia sẻ của người dùng khác trên trang web, hoặc tự mình kiểm tra.